Tap

Ballgame
Ballgame

press to zoom
Ballgame
Ballgame

press to zoom
Ballgame
Ballgame

press to zoom
1/2
Celtic Feet a
Celtic Feet a

press to zoom
Celtic Feet b
Celtic Feet b

press to zoom
Celtic Feet
Celtic Feet

press to zoom
Celtic Feet a
Celtic Feet a

press to zoom
1/3
Christmas Under the Sea a
Christmas Under the Sea a

press to zoom
Christmas Under the Sea
Christmas Under the Sea

press to zoom
Christmas Under the Sea a
Christmas Under the Sea a

press to zoom
1/2
Cool School a
Cool School a

press to zoom
Cool School
Cool School

press to zoom
Cool School a
Cool School a

press to zoom
1/2
Dream Girls a
Dream Girls a

press to zoom
Dream Girls
Dream Girls

press to zoom
Dream Girls a
Dream Girls a

press to zoom
1/2
Entertainer a
Entertainer a

press to zoom
Entertainer
Entertainer

press to zoom
Entertainer a
Entertainer a

press to zoom
1/2
42nd Street
42nd Street

press to zoom
42nd Street Hat
42nd Street Hat

press to zoom
42nd Street
42nd Street

press to zoom
42nd Street
42nd Street

press to zoom
1/4
Hand Jive a
Hand Jive a

press to zoom
Hand Jive b
Hand Jive b

press to zoom
Hand Jive
Hand Jive

press to zoom
Hand Jive a
Hand Jive a

press to zoom
1/3
Joshua's Jam
Joshua's Jam

press to zoom
Joshua's Jam
Joshua's Jam

press to zoom
Joshua's Jam
Joshua's Jam

press to zoom
1/2
Leap of Faith
Leap of Faith

press to zoom
Leap of Faith hat
Leap of Faith hat

press to zoom
Leap of Faith
Leap of Faith

press to zoom
Leap of Faith
Leap of Faith

press to zoom
1/3
Lindy Hop a_edited
Lindy Hop a_edited

press to zoom
Lindy Hop
Lindy Hop

press to zoom
Lindy Hop a_edited
Lindy Hop a_edited

press to zoom
1/2
My Girls a
My Girls a

press to zoom
My Girls
My Girls

press to zoom
My Girls a
My Girls a

press to zoom
1/2
Neat Beat Feet a
Neat Beat Feet a

press to zoom
Neat Beat Feet
Neat Beat Feet

press to zoom
Neat Beat Feet a
Neat Beat Feet a

press to zoom
1/2
On Your Toes a
On Your Toes a

press to zoom
On Your Toes 88
On Your Toes 88

press to zoom
On Your Toes
On Your Toes

press to zoom
On Your Toes a
On Your Toes a

press to zoom
1/3
Patriotic Tap a
Patriotic Tap a

press to zoom
Patriotic Tap
Patriotic Tap

press to zoom
Patriotic Tap a
Patriotic Tap a

press to zoom
1/2
Rhythms
Rhythms

press to zoom
Rhythms Girls
Rhythms Girls

press to zoom
Rhythms (Guys)
Rhythms (Guys)

press to zoom
Rhythms
Rhythms

press to zoom
1/5
Riviera Rage a
Riviera Rage a

press to zoom
Riviera Rage b
Riviera Rage b

press to zoom
Riviera Rage
Riviera Rage

press to zoom
Riviera Rage a
Riviera Rage a

press to zoom
1/3
San Francisco Jive a_edited
San Francisco Jive a_edited

press to zoom
San Francisco Jive
San Francisco Jive

press to zoom
San Francisco Jive a_edited
San Francisco Jive a_edited

press to zoom
1/2
Singing in the Rain a
Singing in the Rain a

press to zoom
Singing in the Rain
Singing in the Rain

press to zoom
Singing in the Rain a
Singing in the Rain a

press to zoom
1/2
Tap at Six
Tap at Six

press to zoom
Tap at Six hat
Tap at Six hat

press to zoom
Tap at Six
Tap at Six

press to zoom
Tap at Six
Tap at Six

press to zoom
1/3
Tea For Two b
Tea For Two b

press to zoom
Tea for Two c
Tea for Two c

press to zoom
Tea for Two
Tea for Two

press to zoom
Tea For Two b
Tea For Two b

press to zoom
1/4
Toy Soldier a
Toy Soldier a

press to zoom
Toy Soldiers
Toy Soldiers

press to zoom
Toy Soldier a
Toy Soldier a

press to zoom
1/2
Tuxedo Swing a
Tuxedo Swing a

press to zoom
Tuxedo Swing
Tuxedo Swing

press to zoom
Tuxedo Swing a
Tuxedo Swing a

press to zoom
1/2
Will Rogers
Will Rogers

press to zoom
Will Rogers
Will Rogers

press to zoom
Will Rogers
Will Rogers

press to zoom
1/2
Yankee Doodle a
Yankee Doodle a

press to zoom
Yankee Doodle
Yankee Doodle

press to zoom
Yankee Doodle
Yankee Doodle

press to zoom
Yankee Doodle a
Yankee Doodle a

press to zoom
1/3
1/0